Odpowiedzi

2010-11-21T23:38:51+01:00

Witaj :

 

---wyznaczanie gęstości pomidora:

I sposób klasyczny:

*pomidor o objętości V, wrzucony do menzurki z określoną objętością V₁ wody,

tonie i wypiera taką samą objętość wody - poziom wody w menzurce podnosi się

do takiej objętości V₂, że V = V₂-V₁,

zatem z różnicy objętości końcowej i początkowej znajdujemy objętość V pomidora,

*przy pomocy wagi znajdujemy masę m pomidora,

*ze wzoru ρ = m/V wyliczamy szukaną gęstość pomidora,

II sposób przy pomocy areometru:

*w naczyniu z wodą rozpuszczamy trochę soli kuchennej i w otrzymanym roztworze zanurzamy pomidor - jeśli tonie, to ρ roztworu < ρ pomidora,

*rozpuszczamy kolejne porcje solo do momentu gdy pomidor zanurzony w wodzie ani nie opada na dno, ani nie wypływa do góry - oznacza to, że

ρ roztworu = ρ pomidora,

*przy pomocy areometru mierzymy  ρ roztworu, kóre jest równe ρ pomidora,

 

---wyznaczanie gęstości szpilki:

I sposób klasyczny:

*ponieważ objętość szpilki jes b. mała i w związku z tym jej pomiar byłby b.

niedokładny, bierzemy do eksperymentu np. 500 jednakowych szpilek

i postępujemy z nimi, tak jak z pomidorem: w menzurce wyznaczamy

objętość V = V₂-V₁, wagą wyznaczamy masę m i z podzielenia m/V obliczamy

ρ stali, z której zrobione zostały szpilki,

II sposób z siły wyporu:

*siłomierzem wyznaczamy ciężar Q 500szpilek w powietrzu /może być waga,

bo m* = Q/,

*następnie te 500 szpilek wkładamy do cieniutkiej folii, zanurzamy całość

w wodzie i siłomierzem wyznaczamy pozorny ciężar P,

*ze wzoru ρ = Q*ρwody/[Q-P] obliczamy gęstość stali.

 

Semper in altum...............................pozdrawiam :)