1. Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej , jeśli masa produktów wynosi 190g. Stosunek masychlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2.

2.a) ? + ? = chlorowodów
b) azot + wodór = ?
c) ? + ? = wodorek litu
d) magnez + wodór = ?
e) wodór + siarka = ?

2

Odpowiedzi

2009-11-30T15:48:09+01:00
1.
układamy i rozwiązujemy układ równań:
x-H2
y-MgCl2

x+y=190g
95x=2y |:2
y=47,5x

47,5x+x=190
48,5x=190 |:48,5

x=3,92
Masa wodoru wynosi 3,92g

2.
a. chlor+ wodór -> chlorowodor
H2 + Cl2 -> 2HCl
b. azot+ wodór -> amoniak
N2 + 3H2 -> 2NH3
c. wodór + lit-> wodorek litu
H2 + 2Li -> 2LiH
d. magnez + wodór -> wodorek magnezu
Mg + H2 -> MgH2
e. wodór+siarka-> siarkowodór
H2 + S -> H2S
29 4 29
2009-11-30T15:52:55+01:00
1.
Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
...................190g

95x + 2x = 190
97x = 190 : 97
x = 1,9588
2x = 3,9176g
Odp. Powstanie 3,9176g wodoru.

2. a ) H2 + Cl2 --> 2HCl
b) N2 + 3H2 --> 2NH3
c) H2 + 2Li -> 2LiH
d) Mg + H2 --> MgH2
e) H2 + S --> H2S
22 2 22