Odpowiedzi

2009-12-01T06:00:06+01:00
Ciśnienie p policzymy korzystając ze wzorów:
p = F/S, gdzie: F - siła nacisku, S - pole powierzchni
F = m * g, gdzie: m - masa, g - przyspieszenie ziemskie
m = d * V, gdzie: d - gęstość, V - objętość
V = a*b*c, gdzie a, b, c - boki prostopadłościanu


a=4cm = 0,04m
b=5cm =0,05m
c=10cm = 0,1m
d=2700 kg/m³ - gęstość aluminium, dane z tabeli
g=9,81m/s² - przyspieszenie ziemskie, wielkość stała

V=0,04m x 0,05m x 0,1m = 0,0002m³

dla uproszczenia policzymy siłę nacisku F = m * g = d * V * g, poniważ we wszystkich podpunktach jest ona identyczna (ciężar ciała nie zmieni się), zmienia się tylko pole powierzchni

F = d * V * g = 2700kg/m³ * 0,0002m³ * 9,81m/s² = 5,2974kg*m/s² = 5,2974N

a)
S = a*b
S = 0,04m * 0,05m = 0,002m²
F = 5,2974N
p = F/S
p = 5,2974N/0,002m² = 2648,7 Pa = 26,487hPa ≈ 26,5hPa

b)
S = a*c
S = 0,04m * 0,1m= 0,004m²
F = 5,2974N
p = F/S
p = 5,2974N/0,004m² = 1324,35 Pa = 13,2435hPa ≈ 13,2hPa

c)
S = b*c
S = 0,05m * 0,1m = 0,005 m²
F = 5,2974N
p = F/S
p = 5,2974N/0,005m² = 1059,48Pa = 10,5948hPa ≈ 10,6hPa


13 3 13
mam pytanie bo ja nadal nie wiem skąd się wzięło 2700kg/m3
To dane z tabeli z ksiazki
2009-12-01T10:37:47+01:00
Wcześniejsze rozwiązanie jest idealne! aczkolwiek jest błąd w objętości:P, a ja napiszę rozwiązanie przyjmując g=10 m/s²:

a=4cm = 0,04m
b=5cm =0,05m
c=10cm = 0,1m
d=2700 kg/m³
g=10 m/s²

V=0,04*0,05*0,1= 0,0002 m³
ciężar: F = mg = d*V*g
F = d * V * g = 2700kg/m³ * 0,0002 * 10 = 5,4N

a)
S = 0,04* 0,05 = 0,002m²
p = F/S
p = 5,4/0,002 = 2700 Pa

b)
S = 0,04* 0,1= 0,004m²
p = F/S
p = 5,4/0,004 = 1350 Pa

c)
S = 0,05* 0,1 = 0,005 m²
p = F/S
p = 5,4/0,005 = 1080 Pa
8 4 8