Poniżej mymienione wydarzenia podziel na przyczyny i skutki wojen toczących przez rzeczypospolitą w 18 wieku:
-rywalizacja z Turcją o wpływy w Mołdawii,2.utrata Smoleńszczyzny i Ukrainy zadnieprzańskiej na rzecz Rosjii
3.Upadek gospodarczy kraju 4.Najazdy Kozaków i Tatarów 5.utrata lenna pruskiego 6.obniżenie poziomu oświaty i kultury 7,rywalizacja polsko-szwedzka w rejonie Morza Bałtyckiego 8.utrata większej części Inflant 9.pretensje królów polskich z dynastii Wazów do korony szwedzkiej 10.dążenie rosji do opanowania Inflant 11.Pomoc Zygmunta trzeciego udzielona habsburgom

1

Odpowiedzi

2009-12-02T20:59:44+01:00
Przyczyny:
1,4.7,9,10,11
Skutki:
2,3,5,6,8