Write a formal letter to the director of the Australian Action Academy asking if you can join the course.

*say why you would like to go on the course
*Give some details about yourself and your education
*Say what dates you would like to come
*Ask for further information about the course
*Close your letter

List pomoże ktoś?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T15:40:22+01:00
Przetlumaczenie::
Napisz oficjalne pismo do dyrektora Australian działania Akademii pytaniem, czy można dołączyć do kursu.
* powiedzieć, dlaczego chcesz iść na kurs
* Podaj kilka informacji o sobie i swojej edukacji
* Poproś o informację o kursie
* Zamknij list.
tego przed. nie wiem