Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów x 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy x 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.
b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległości?

Jeśli można prosić, to najlepiej, żeby były obliczenia :D

3

Odpowiedzi

  • mh26
  • Rozwiązujący
2009-11-30T15:49:03+01:00
A)
8 jardów= 24 stopy
1 stopa= 30,48cm
24×30,48cm= 731,52cm
8×30,48cm= 243,84cm
wymiary bramki 731,52cm na 243,84cm

44 jardy= 132 stopy
132×30,48cm= 4023,36 cm=40,2336 m
18 jardów= 54 stopy
54×30,48cm= 1645,92cm = 16,4592 m
wymiary pola karnego 40,2336m na 16,4592m

b)
11m = 1100cm
1100cm ÷ 30,48cm≈12 jardów
9,15m = 915 cm
915cm ÷ 30,48cm≈10 jardów
4 5 4
2009-11-30T15:51:09+01:00
1 stopa=30,48 cm
1 jard=3 stopy=3*30,48=91,44 cm

A.8 jardów * 8 stóp
8*91,44=733,28 cm -8 jardów
8*30,48 cm=327,44 cm= 32,744 m

b. 9,15 m=915 cm/91,44 cm=10 to dziesięć to w przybliżeniu.


11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T15:56:41+01:00
1 jard= 30,48×3
1jard=91,44cm
1 jard=0,9144m

bramka: 8 jardów x 8 stóp
bramka: 8x91,44cm x 8x30,48cm
bramka: 731,52 x 243,84 cm

pole karne: 44x18
pole karne: 44x0,9144 x 18x0,9144
pole karne= 40,2336x16,4592m

rzut karny=11÷0,9144m
rzut karny=11,652542jardów

odległość= 9,15÷0,9144
odległosć= 10,006561jardów
2 4 2