Poniżej są charakterystyki przedstawicieli węglowodorów. Wypisz błędne sformułowania w każdym z opisów.
a) Metan jest gazem o wzorze CH3. Jest głównym składnikiem gazu ziemnego, gazu błotnego i kopalnego. Jest gazem bezbarwnym o przykrym zapachu i smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest łatwo palny. Pali się żółtym, oślepiającym płomieniem.

b) Etylen jest cieczą o wzorze C2H4. Należy do grupy węglowodorów nasyconych. Jest bezbarwny, miesza się z wodą w każdym stosunku. Bardzo trudno wchodzi w reakcje chemiczne. Spala się świecącym płomieniem. Ulega reakcji krakingu, tworząc polietylen.

c) Acetylen jest gazem o barwie brunatnej, cięższym od powietrza, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Pali się świecącym, kopcącym płomieniem. Nazwa systematyczna acetylenu to węglik wapnia. Występuje w cząsteczkach o symbolu C2H2.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T15:47:19+01:00
A) CH4 , przykrym zapachu i zmaku, dobrze rozpuszczam się w wodzie, żółtym, oślepiającym.
b) cieczą, nasyconych, mieszam się z wodą w każdym stosunku, bardzo trudno, świecącym, krakingu
c) barwie brunatnej, cięższy, słabo rozpuszczam, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, rzeszty nie kojarzę :(
1 4 1