Odpowiedzi

2009-11-30T16:07:22+01:00
Polityka polega na kierowaniu się ludzi odmiennymi interesami, działającymi wspólnie dla osiągnięcia własnych celów a konkurujących ze sobą gdy ich cele kolidują ze sobą. Natomiast moralność jest optymalnymi zachowaniami przyjętymi za dobre przez większość społeczeństwa.
Uważam, że te dwa elementy ludzkiego życia - polityka i moralnośc - nie idą ze sobą w parze.
Pierwszym argumentem jest to, że działania polityczne cechuje dbanie o własny interes a zachowanie moralne troska o dobro innych.
Faktem zaprzeczającym tej tezie może zostac podwójna natura ludzka. Może zdarzyć się że człowiek udzielający komuś pomocy odnajduje w tym jakąś głębszą korzyśc dla siebie, pomimo że teraz poniósłby straty.
Moją tezę motywuje również fakt, że politykkom zazwyczaj chodzi o władzę, a uproszczanie życia obywateli schodzi na plan dalszy. Toteż nie możemy mówić o ich działaniach "moralne".
Myślę, że udowodniłam swoje twierdzenie, pomimo faktów mu zaprzeczających. Tak, polityka nie idzie w parze z moralnością.