Jak szybko uczyć się języków obcych? Konkretnie angielskiego.
Kompletnie go nie kumam! Ostatnio dostałam 2 ze sprawdzianu.
Kiedy pisze się The, an a kiedy a?
I GOING TO
w książce pisze tak:
They're going to pull him under the water
They aren't going to pull him under the water

Jest też taki tekst:
Suddenly Jamie thought about fis fatcher. He ran down to the sea.
'The boat (not leave) IS NOT GOING TO LEAVE' said his father. 'We saw lots of seals in the sea. The men are afraid. They say the seals (start) ARE GOING TO START a storm an then they (make) ARE GOING TO MAKE holes in the boat again'. 'Bill. the man with the red hair, killed some seals', said Jamie. 'and he was on the old boat. The seals (not hurt) AREN'T GOING TO HURT the fishermanon the new boat [...]

o co chodzi w tym pisaniu cośtam going to ??

2

Odpowiedzi

2009-11-30T16:01:45+01:00
Przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik. W języku angielskim ich stosowanie jest niezwykle wane, ale ponieważ nie znamy ich w języku polskim - dlatego sprawiają nam tyle kłopotów.

W języku angielsim używamy następujące przedimki:


a an the


Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony.

Zasady:

1. Przedimek nieokreślony wstawiamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy, natomiast przedimek określony wrzucamy przed rzeczownik jeśli wiadomo o czym mówimy - już określiliśmy daną rzecz, osobę, itd. Na przykład:

This is a car. The car is blue. - w zdaniu drugim to wciąż ten sam samochód.

2. Przedimek "a" wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od spółgłoski natomiast "an", jeśli przy wymowie pierwszą literą jest samogłoska. Bardzo ważne jest to, że chodzi o wymowę wyrazu - nie jego pisownię!
an hour - godzina (wymowa hour zaczyna się od samogłoski - przedimek an)
a university - uniwersytet (rzeczownik wymawia się przez "j")

3. Przedimka nieokreślonego a/an NIE wstawiamy:

* przed rzeczownikami w liczbie mnogiej,
* jeśli wstawiamy słówka określające ilość (many, some, itd.)
* przed rzeczownikami niepoliczalnymi,
* jeśli pojawia się zaimek dzierżawczy (my, your, his, her, our).

4. Przedimek orekślony the stosujemy:

- jeśli mówimy o rzeczowniku, który występuje "unikatowo", jest tylko jeden (The Earth - jest jedna ziemia)

- jeśli z sytuacji wynika, że dana rzecz jest jedna, to używamy the - wiadomo o jaki przedmiot chodzi
Could you pass me the sugar, please? Możesz podać mi cukier? (na stole jest tylko jeden)
- The wstawiamy także przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym (zobacz stopniowanie przymiotnika)
- w pewnych ustalonych zwrotach:
to play the guitar; in the morning; in the afternoon;
- przed nazwami geograficznymi: oceany; morza; rzeki; kanały; grupy wysp; łańcuchy górskie; pustynie, regiony geograficzne; wydarzenia/okresy historyczne
- przed nazwami gazet, kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, itd.
- przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznacza rodzinę

- Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą lub słowa, które wskazują na to, że państwo składa się z licznych, niezależnych 'jednostek', które razem stanowią jedność państwową - republika, związek, federacja
the USA Stany Zjednoczone
the Netherlands Holandia
the Czech Republic Czechy

KIEDY NIE STOSUJEMY PRZEDIMKÓW? Przed:

1. nazwami państw

wyjątki:

the Lebanon Liban
the Sudan Sudan
the Vatican City Watykan

2. nazwami miast
wyjątek: the Hague Haga

3. nazwami ulic
wyjątek: the Strand; the Mall (ulice w Londynie)

4. przed nazwami części świata, szczytów górskich, jezior
1 5 1
2009-11-30T16:05:25+01:00
Więc zacznijmy może od a, an i the;P...
"a" jest to przedrostek stawiasz go przed rzeczownikami policzalnymi (tylko i wyłącznie!), które występują w liczbie pojedynczej, z tym że pierwsza litera wyrazu musi być spółgłóską, no np:
a dog- pies
a cat- kot
a box- pudełko, itd.

"an" jest to również przedrostek i tak jak "a" stawiasz go przed rzeczownikami. Tylko, że tutaj pierwszą literą jest samogłoska, np:
an orange- pomarańcza
an aeroplane- samolot, itd.

"the" to tu już jest trudniej. Nie każdemu rzeczownikowi możesz "przypiąć" an lub a. Są wyrazy które są niepowtarzalne jedyne w swoim rodzaju i ogólnie jest ich albo mało, albo są tylko jedne. Są to np:
instrumenty:
the guitar- gitara
the violence- wiolonczela
ale również:
the world- świat
the Sun- Słońce, itd.
Mogą być również zdania gdzie najpierw występuje "a" a później musisz użyć "the" np:
He has got a dog. The dog is very nice.
Wychodzi na to, że jeżeli mówisz o jakiejś konkretnej rzeczy musisz użyć "the"

going to używasz jeżeli masz coś zaplanowane w planach, czyli myślisz o przyszłości i masz zamiar to zrobić i wiesz, że na pewno twoje plany Ci wyjdą, np:
At the weekend I'm going to do something crazy.
składnia going to:
podmiot + going to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

mam nadzieję, że pomogłam i wydaje się to teraz prostsze ;)
ps: pisałam to sama;P
pozdrawiam, a jak czegoś nie wiesz to pisz, pomogę ;)
Moja rada jest taka przeczytaj sobie komentarze powyżej ale nie czytaj tak na odwal tylko staraj się zrozumieć sens tego co czytasz bo inaczej bendziesz mówić czytać ale nic nie zapamiętaż