Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:32:47+01:00
Na czym polega posługa papieża? Mt 16,18-19; Łk 22,31-32; J 21,15

Następca Piotra powinien w taki sposób rządzić Kościołem, aby coraz bardziej jednoczył się w prawdzie i miłości. Troszcząc się o cały Kościół, biskup Rzymu ma pomagać wszystkim należącym do ludu Bożego w dążeniu do wiecznego zbawienia. Przez swoją posługę papież pomaga Kościołowi zachowywać prawdę Bożą od skażenia, ponieważ posiada otrzymany od Ducha Świętego charyzmat nieomylności. Nauczanie papieża jest nieomylne jedynie w dziedzinie wiary i moralności. Nie zawiera ono z całą pewnością żadnego błędu, gdy papież ogłasza jakąś prawdę w sposób uroczysty.

Jaką rolę w budowaniu Kościoła i królestwa Bożego odgrywają kapłani i biskupi? 2 Tm 4,1-5; por 1 P 5,1-5

W sakramencie kapłaństwa Duch Święty udziela szczególnych darów, koniecznych do służenia Bogu, budowania Kościoła i królestwa Bożego. Kapłani i biskupi budują Kościół, a tym samym przekształcają świat w królestwo Boże, przez głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, liturgii. Biskupi powinni tak kierować Kościołem, aby wszyscy osiągnęli życie wieczne. Posługa kapłańska konieczna jest do sprawowania sakramentów pojednania i Eucharystii, które w szczególny sposób wyzwalają świat z niewoli zła i jednoczą ludzkość w Chrystusie.
26 3 26