1. Azot naturalny składa się z 99,4 % izotopu 14N i 0,6 % izotopu 15N. Oblicz masę atomową azotu.

2. Przyjmując masę litu 6,94U. Oblicz jego skład izotopowy w przyrodzie, wiedząc, że pierwszy izotop zawiera 3 neutrony w jądrze, a drugi ma liczbę masową równą 7.

3. Oblicz masę atomową boru wiedząc że stanowi on mieszaninę izotopów 10 i 11, a izotopu 11 jest około 80,22% w przyrodzie.

Z góry dziękuje ;********

1

Odpowiedzi

2012-09-05T22:50:11+02:00

Zadanie 1.

 

M=\frac{14u*99.4\%+15u*0.6\%}{100\%}=14.006u

 

Odp.: Masa atomowa azotu wynosi 14.006u

 

 

Zadanie 2.

 

M=6.94u

A₁=3+3=6u - x

A₂=7u - 100%-x

 

6.94u=\frac{6x+7(100-x)}{100}\\\\ 694=6x+700-7x\\\\ x=6\%

 

Odp.: Izotopu litu-6 jest 6% w przyrodzie a litu-7 jest 98%.

 

 

Zadanie 3.

 

A₁=10u - 100%-88.22%=11.78%

A₂=11u - 80.22%

 

M=\frac{10u*11.78\%+11u*80.22\%}{100\%}\\\\ M=10.0022u

 

Odp.: Masa atomowa boru wynosi 10.0022u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)