Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T16:38:55+01:00
May, might, can, could, must, have to, will/shall, would, should, ought to

czasowniki modalne używamy gdy chcemy
- określić prawdopodobieństwo
- wyrazić przymus
- udzielić rady itp.

- po czasownikach modalnych(z wyjątkiem ought) występuję bezokolicznik np.
I can swim.
- w 3 os. l. poj. nie pojawia sie końcówka -s np.
He can cook very well.
- czasowniki modlane nie mają formy -ing ani 3 formy czasu przeszłego
- zdanie przeczące tworzymy dodając do czasownika modalnego not np.
You musn't go there.
She shouldn't say that.
- pytania tworzymy poprzez inwersję np.
Could you help me?

Can używamy(jeśli chodzi o pytania):
pytając o pozwolenie (np. Can I leave?)

Could używamy:
- pytając o pozwolenie(jest to forma grzeczniejsza od can)
np. Could I use your phone please?
- formułując prośbę (np. Could you help me please?)

May używamy:
gdy w dość oficjalny sposób pytamy o pozwolenie
(np. May I sit here?)

Shall używamy:
z I lub we, wtedy gdy coś grzecznie proponujemy, oferujemy pomoc lub pytamy o radę:
np. Shall we wait for the others?
Shall I help you with that?
What shall I do if she refuses?

No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zastosowanie modal verbs w pytaniach. Reszty sie nie uzywa w pytaniach:-)