Jest metalem o czerwonobrązowej barwie. W temperaturze pokojowej jest substancją stałą. Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jest to ................................ .
Jest substancją stałą o stalowoszarej barwie. Jest metalem dobrze przewodzącym prąd elektryczny i ciepło. Ulega niszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to ............................... .
............. jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy. Zachodzi pod wpływem ................................................................ . Procesowi temu nie ulegają ......................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T16:09:05+01:00
1.miedź
2.żelazo
3.Korozja
4.tlenu, czynników atmosferycznych, związków chemicznych( roztworów kwasów, soli)
5.Metale szlachetne