Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:19:16+01:00
Zadaniem TS jest orzekanie czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa w niektórych sytuacjach TS działa jako sąd karny

Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem - odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponosi:
-prezydent RP
- Członkowei Rady Ministrów
- Prezes NBP
- Prezes NIK
- Członkowie KRRiT

TK realizuje szereg funkcji:
1. Kontrolę norm tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nim norm) z aktami wyzszego rzędu, a w szczególności z Konstytucją
2. Orzekanie o skargach konstytucyjnych
3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa
4. Orzekanie o zgodnosci z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
5. Rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP
1 1 1