1.Wybierz czynniki które mają istotny wpływ na przebieg fotosyntezy. ( 3 )
a) tłuszcze b) białka c) temperatura d) CO2 e) tlen d) sole mineralne

2.Dokończ zdanie: Rośliny owadożerne mogą rosnąc na glebach ubogich w azot,gdyż......

3.Dokonaj podziału organizmów cudzożywnych ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu na:

1.Biofagi 2.Saprobionty 3.Pasożyty i półpasożyty


a)pleśniak biały b)dzbanecznik c)żuk gnojowy
d)pchła e)dzik f)wróbel
g)dżdżownica h)kanianka i)huba

Bardzo proszę o pomoc wybieram naj

1

Odpowiedzi