Odpowiedzi

2009-11-30T16:10:43+01:00
2009-11-30T16:16:02+01:00
Pęd obliczamy ze wzoru:
p=mV (gdzie p - pęd, m - masa, V - prędkość), czyli
p= 2kg×3m/s
p=6kg×m/s
(Należny pamiętać, iż pęd nie posiada własnej jednostki w układzie SI oraz, że jest jednotą wektorową [strzałki nad p i V] kierunek i zwrot pędu, jest zgodny z prędkością.)