Odpowiedzi

2009-11-30T16:23:38+01:00
Zad 1
a = 2r - długość boku kwadratu
r - promień okręgu wpisanego
2r = 2cm
r = 1cm

P = πr²
P = π * 1²
P = π cm²

L = 2πr
L = 2π * 1
L = 2π cm

Zad 2
a - długość boku kwadratu
R - promień okręgu opisanego
R = (a√2)/2
R = (2√2)/2 <--- zapisane jako ułamek zwykły

P = πR²
p = π(2√2)²/2²
P = π(4 * 2) / 4
P = 2π cm²

L = 2πR
L = 2 * π * (2√2)/2
L = π(4√2)/2
L = 2√2π cm
2009-11-30T16:26:52+01:00