Odpowiedzi

2009-12-02T22:07:41+01:00
Nagonasienne:
1.zalążek:leży nie osłonięty na owocolistku, woreczek zalązkowy otacza jedna osłonka(po zapłodnieniu osłonki przekształcają się w łupiny nasienne).
2.ZAPYLENIE:wiatropylne (wyjątkiem są gniotowce)
3.przedrośle żeńskie: gametofit wielokomórkowy (bielmo pierwotne mogące liczyć setki kom. i więcej)
4. przedrośle męskie:kom. przedroślowe(zwykle 1-2), kom. wegetatywna i kom. generatywna, zamknięte w ziarnie pyłku
5.zapłodnienie:pojedyncze z udziałem łagiewki pyłkowej:kom. plemnikowa łączy się z kom jajowa tworząc zygote.
6.nasienie:powstaje z zalążka, leży nie osłonięte na owocolistku(łusce nasiennej),zawiera zarodek z kilkoma liścieniami, bielmo powstaje przed zapłodnieniem.
7.tkanki:mniej zróżnicowane:drewno zbudowane z cewek w łyku kom. sitowe, brak kom. towarzyszących
8.liście:u drobnolistnych:wąskie, grube(tzw igły lub szpilki) o małej powierzchni asymilacyjneji słabo widocznym unerwieniu; u wielkolistnych- duże, silnie podzielone, z widoczną nerwacją.
najczęściej zimotrwałe(wyj. modrzew) i wieloletnie.
OKRYTONASIENNE:
1.zamknięty w zalążni słupka,, woreczek zalążkowy otaczają 2 osłonki(po zapłodnieniu osłonki przekształcają się w łupiny nasienne)
2.przeważnie zoopylne(zwł owadopylne), rzadziej wiatro- lub wodopylne.
3.gametofit żęński zredukowany do 8 jąder woreczka zalążkowego
4.kom wegetatywna i kom. generatywna, zamknięte w ziarnie pyłku.
5.podwójne z udziałem łagiewki pyłkowej:jedno jądro plemnikowe łączy się z kom. jajową tworząc zygotę, a drugie jądro- z wtórnym jądrem woreczka zalążkowego, tworząc bielmo.
6.powstaje z zalążka, rozwija się wewnątrz owocu; zawiera zarodek z jednym lub dwoma liścieniami; bielmo powstaje po zapłodnieniu.
7.bardziej zróżnicowane: drewno zbudowane gł z naczyń;włyku występują rurki sitowe oraz kom. towarzyszące.
8.szerokie, o dużej powierzchni asymilacyjnej, z dobrze widocznym unerwieniem; przeważnie opadające na zimę, jednoroczne.