Proszę o pomoc!!!

Zadanie 1
Wstęp do kawiarenki internetowej kosztuje 2 zł, a za każdą rozpoczętą godzinę spędzoną przy komputerze należy zapłacić 0,75 zł. Ile maksymalnie pełnych godzin możesz korzystać z komputera, jeżeli masz 10 zł ?


Zadanie 2
Maksymalne obciążenie windy nie może przekraczać 1,2 tony. Ilu posażerów może do niej wsiąść, jeżeli przyjmiemy, że średnia waga pasażera to 64kg?

P.S.:Dziękuję:)

7
2009-05-28T15:39:15+02:00
Zad.1

10zł - 2zł = 8zł
8zł/0,75zł = 10,(6)

Odp. Możesz spędzić max. 10h.

zad.2

1,2 t = 1200kg

1200 / 64 = 18,75

Odp. Maxymalnie moze wsiasc 18 pasażerów.
2009-05-28T15:39:27+02:00
1.
wstęp : 2zł
posiadana suma : 10zł
10zł - 2zł = 8zł
8zł : 0,75zł = 10,66666...
Jeśli masz 10zł, możesz korzystać z komputera 10 pełnych godzin
2.
1,2 tony = 1200kg
waga pasażera : 64kg
1200kg : 64kg = 18,75
Do windy może wsiąść maksymalnie 18 pasażerów
2009-05-28T15:40:34+02:00
Zad.1
10zł - 2zł. = 8zł.
8 zł. / 0.75zł = ok. 10

zad. 2
1200Kg. = 1,2 t.
1200 kg. / 64 kg. = ok. 18
  • okil
  • Rozwiązujący
2009-05-28T15:41:48+02:00
Zad 1
10-2=8
8:0.75=10+reszta
odp Możesz skorzystać 10 godzin w kawiarence internetowej.
zad 2
1.2 ton to 1200kg
1200:64=18.75 czyli 18 ludzi
odp Do windy może wsiąść 18 ludzi.
  • Użytkownik Zadane
2009-05-28T15:44:26+02:00
Y- wydatek na kawiarenke w zalęzności od ilości godzin
x- ilość godzin

y=0,75x+2
y=10

10=0,75x+2
8=0,75x
x≈10,7

czyli max 10 godzin

2.
y-obciążenie windy, w zależności od ilości pasażerów
x-ilość pasażerów

y=64x

y≤1,2t
y≤1200kg

64x≤1200
x≤18,75

czyli maksymalnie może wsiąść 18 pasażerów
2009-05-28T15:46:31+02:00
Zadanie 1
10zł-2zł=8zł
8zł÷0.75=10godzin i50groszy zostanie
zadanie 2
1.2t=1200kg
1200kg÷64kg=18 osób
2009-05-28T15:47:48+02:00
Zad.1
2 zł-wstep
0,75zł-godz.inernetu
10zł-2zł=8zł
8zł:0,75zł=10,666...≈10
spr.10godz.•0,75zł=7,50zł+2zł=9,50zł

odp.Z komputera moge skorzystac 10 godz.

zad.2
1,2ton=1200kg
1200:64=18,75≈18osób
spr.18osób•64kg=1152.

odp.Do windy może wejść max.18 osob.