Zadanie 1
Suma czterech kolejnych liczb naturalnych jest liczbą należącą do przedziału (90; 100) . Jakie to liczby?

Zadanie 2
Koszt produkcji pewnego przedmiotu jest równy 120zł. Producent sprzedaje go za 150 zł. Ile sztuk musi sprzedać, aby osiągnąć co najmniej 1000 zł zysku?

Zadanie 3
Uczestnicy szkolnej sztafety 4X100 m zamierzają osiągnąć podczas biegu czas poniżej 45,6 s. Jaki czas powinien uzyskać czwarty zawodnik, jeżeli trzej pierwsi sprinterzy uzyskali na swoich zmianach czasy odpowiednio równe: 11,42 s, 11,35 s, 11,50s?

Dziękuję za pomoc:)

2

Odpowiedzi

2009-05-28T15:51:49+02:00
1.
x
x+1
x+2
x+3
4x + 6 > 90
4x > 90 -6
4x > 84:4
x > 21
4x +6 < 100
4x < 100 -6
4x < 94 :4
x < 23,5
21<x<23,5
liczb anaturalna między 21 a 23,5 to 22.
x = 22
x + 1 = 23
x+2 = 24
x+3 = 25
2.
150zł - 120zł = 30zł
30zł - zysk z jednego przedmiotu
1000zł : 30zł = 33,3333...
Aby osiągnąć conajmniej 1000zł zysku,producent musi sprzedać 34 przedmioty
3.
x - szybkość czwartego zawodnika
11,42s + 11,35s + 11,50s + x < 45,6s
34,27s + x < 45,6s
x < 45,6s - 34,27s
x < 11,33s
Czwarty zawodnik powinien uzyskać wynik poniżej 11,33 s
  • Użytkownik Zadane
2009-05-28T15:53:34+02:00
1.
n - pierwsza l. naturalna
n+1 - druga
n+2 - trzecia
n+3 -czwarta

90<n+n+1+n+2+n+3<100
90<4n+6<100
90<4n+6 i 4n+6<100
4n>84 4n>94
n>21 n>23,5

n∈{22;23}

te liczby to 22, 23, 24, 25 lub 23, 24, 25, 26


2.
150-120 =30 zysk z jednej sztuki
x-ilość sprzedanych sztuk

30x≥1000
x≥1000:30
x≥100:3
x≥33⅓
musi sprzedać przynajmniej 34 sztuki (lub więcej wtedy zysk będzie większy)


3.
45,6 s-(11,42 s+11,35 s+11,50s)=45,6 s-34,27s=11,33s