Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-28T15:45:47+02:00
Ob=2*6+2*8=12+16=28cm

Ob=4a
28=4a
a=7cm

P=a²
P=7²
P=49cm²
4 4 4
2009-05-28T15:48:27+02:00
I Pole prostokąta = 8*6=48
Obwód= 6+6+8+8=12+16=28

II Kwadrat
28:4(bo 4 boki) = 7
Jeden bok kwadratu wynosi 7 cm
Obwód wynosi 28
Pole = 7*7=49cm/2

Odp. Pole kwadratu wynosi 49 cm/2
4 2 4
2009-05-28T15:49:53+02:00
Liczymy Obwód Prostokąta o bokach 6cm i 8cm.
L=2*6cm +2*8cm
L=12cm+16cm
L=28cm

Obwód kwadratu to
L=4a gdzie a to bok kwadratu
a obwód ma taki sam jak prostokąt- 28cm
więc 4a= 28cm
gdy podzielimy obustronnie przez 4
wtedy a= 7cm
możemy liczyć pole: P= a*a
P= 7cm*7cm= 49 cm^2
3 3 3