Odpowiedzi

2009-11-30T16:54:32+01:00
A) NaNO2 -> Na+ + NO2-

Na+ + NO2- + H2O -> Na+ + OH- + HNO2 => odczyn zasadowy

b) Cu(ClO4)2 -> Cu2+ + 2ClO4-

Cu2+ + 2ClO4- + 2H2O -> Cu(OH)2 + 2H+ + 2ClO4- => odczyn kwaśny
2009-11-30T16:58:20+01:00
NaNO2 - mocna zasada (NaOH) i slaby kwas (HNO2) wiec odczyn zasadowy, aby to sprawdzic, nalezy przeprowadzic hydrolize:
NaNO2 + H2O ---> NaOH + HNO2
Na+ + NO2- + H2O ---> Na+ + OH- + HNO2 (zapisujemy w sposób jonowy zapisaną wyżej "reakcje", nie rozpisujemy jonowo tylko związków nierozpuszczalnych w wodzie i związków slabych)
NO2- + H2O ---> OH- + HNO2 (skracamy te jony, ktore powtórzyly nam sie po obu stronach strzalki) jezeli po lewej stronie pozostanie jon ujemny, czyli anion to hydrolize nazywamy anionową, jesli po prawej stronie też pozostanie jon ujemny (OH-) to odczyn zasadowy
W DRUGIM PRZYPADKU TAK SAMO:
Cu[ClO4]2 - Cu(OH)2 to jest osad wiec mozemy pwoiedzec ze slaby HClO4 mocny kwas wiec odczyn kwasowy:
Cu(ClO4)2 + 2H2O ---> Cu(OH)2 + 2HClO4
Cu 2+ 2ClO4- + 2H2O ---> Cu(OH)2 + 2H+ + 2ClO4-
Cu 2+ + 2ClO4- + 2H2O ---> Cu(OH)2 + 2H+
hydroliza kationowa- po prawej stronie jon H+ wiec odczyn kwasowy