*uporzadkuj procesy zgodnie z kolejnościa, w jakiej zzchodza podczas mejozy.

a) zachodzi zjawisko crossing-over
b) chromosomy homologiczne są przemieszczane do przeciwych biegunów komórki
c) chromosomy niehomologiczne ustawiaja się w płaszczyźnie równikowej komórki
d) nastepuje koniugacja chromosómów
e) biwalenty ustawiaja sie w płaszczyźnie równikowej komórki
f) chromatydy są przemieszczane do przeciwległych biegunów komórki

** wybierz spośród procesów wymienionych wyżej dwa, które decydują o zróżnicowaniu genetycznym komórek potomnych. uzasadnij swój wybór.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T23:23:39+01:00
4 zachodzi zjawisko crossing-over
5 chromosomy homologiczne są przemieszczane do przeciwych biegunów komórki
1 chromosomy niehomologiczne ustawiaja się w płaszczyźnie równikowej komórki
2 nastepuje koniugacja chromosómów
3 biwalenty ustawiaja sie w płaszczyźnie równikowej komórki
6 chromatydy są przemieszczane do przeciwległych biegunów komórki


4 i 2 wymieniana jest informacja genetyczna
6 3 6