1. Co wnosi kultura antyczna do współczesnego życia Europejczyka? (np. olimpiady, co jeszcze? przykłady)
2. Co oznacza słowo idealny a co słowo idea?
3. Co oznacza termin klasycystyczny?
4. Co to jest archetyp? (dwa określenia tego pojęcia)
Proszę o szybkie odpowiedzi ! ! !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T22:57:50+01:00
4. Archetyp - to wzór postawy ludzkiej , sposób postępowania. pojawia sie on zarówno w najstarszych tekstach jak i nowszych. pokazują że pomimo upływu czasu człowiek nie wiele sie zmienił w swoim postępowaniu