Odpowiedzi

2009-12-01T11:20:57+01:00
1)
Ciężar ciała jest to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało, a więc wyrażony jest
w Newtonach (1N), natomiast masa jest miarą ilości substancji i wyrażona jest w kilogramach (1kg)
2)
Zjawisko odrzutu to nic innego jak 3 zasada dynamiki Newtona
Zjawisko odrzutu ma zastosowanie na przykład przy napędzie odrzutowców i rakiet.
3)
-
Opiszmy sytuację, gdy na stole leży ciężarek. Z powodu przyciągania przez grawitację, na ciężarek działa siła ciężkości, ciągnąca go w dół. Powoduje to nacisk na stół - mówimy, że ciężarek działa siłą nacisku na stół. Z III zasada dynamiki wiemy, że działanie to jest wzajemne, więc stół również działa siłą na ciężarek - jest to siła reakcji.
-siedząc na krześle działasz na nie pewną siłą, ale ono również
działa na ciebie, z czasem zaczyna boleć nas siedzenie.

III zasada dynamiki jest również nazywana zasadą akcji i reakcji.
5 1 5