Potrzebne Na teraz !! .

Pociąg składający sie z lokomotywy i 12 jednakowych wagonów ma 102 m długości. Każdy wagon jest o 2 m dłuższy od lokomotywy. Jaką długość ma lokomotywa, a jaką wagon ?

x- długość lokomotywy
...- długość wagonu
...- długość 12 wagonów

3

Odpowiedzi

2009-05-28T16:27:32+02:00
X - długośc lokomotywy
x + 2 - długośc jednego wagonu
12(x+2) - długość 12 wagonów
x + 12(x+2) = 102
x + 12x + 24 = 102
13x = 102 -24
13x = 78 : 13
x = 6
lokomotywa ma długość 6m, a wagon 8m(x+2 = 6m + 2 = 8m)
2009-05-28T16:30:18+02:00
Długość wagonu: 7,5
długość 12 wagonów:90
długość lokomotywy: 12m
2009-05-28T16:31:14+02:00
X-dł.lokomotywy
x+2-dł.jednego wagonu

x+12(x+2)=102
x+12x+24=102
13x=102-24
13x=78/13
x=6 -dł.lokomotywy
6+2=8 -dł. jednego wagonu