To sa zadania z bierzmowania 'Katechizm Bierzmowania'

1)strona 45
Przeczytaj słowa P.Jezusa:Mt9,10-13 ; Mt11,28
Zapisz słowa,które najbardziej przemawiają do twego serca.

2)strona 45
Przyjrzyj się sytuacjom,w których Jezus odpuszcza grzechy:
Mt9,2-8; Łk7,36-50; J8,1-11
Zapisz swoje własne refleksje

3)strona 46
Przeczytaj uważnie Łk 15 i zapisz swoje pierwsze refleksje
4)strona 46
Przeczytaj raz jeszcze Łk15,11-32 i przyjrzyj się szczególnie wersetom dotyczącym Ojca (Łk15,20b,22-24)

5)strona 48
Przeczytaj słowa P.Jezusa Mt 6,14-15 i napisz,co znaczy według ciebie przebaczać i kiedy trzeba przebaczać
1

Odpowiedzi

2009-12-01T18:06:18+01:00
1)
"Przyjdżcie do Mnie wszyscy,którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,a Ja was pokrzepię"
2)
Pan Jezus w wielu sytuacjach okazywał ludziom swe miłosierdzie.Potrafił wybaczyć ludziom,którzy wiele razy byli nieposłuszni Panu Bogu.
3)
Pan Jezus siedząć wraz z celnikami,grzesznikami i faryzeuszami opowiadał różneprzypowieści,np. o zaginionej owcy i synu marnotrawnym. O tym jaką wielką radość sprawia odnalezienie jednej owcy czy powrót zaginionego syna do domu.
4)
(...) wybiegł naprzeciw niego,rzucił mu się na szyję i ucałował go...
(...)przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go...
5)
Przebaczenie jest to darowanie ludziom ich przewinień popełnionych względem nas.Mimo tego,że przebaczenie jest trudną sztuką,powinniśmy przebaczać zawsze.
63 4 63