Odpowiedzi

  • guti
  • Początkujący
2009-05-28T16:44:05+02:00
A)4-7x-25
7x=25-4
7x=21 /:7
x=3
b)4x-2x=21-1/2
2x=20 /:2
x=10
B=nie wiem czy dobrze

2009-05-28T16:44:41+02:00
A)
-7x=25-4
-7x=21/:(-7)
x=-3

b)
-6x=21-0,5
-6x=20,5/:(-6)
x=-3,4
2009-05-28T16:45:39+02:00
A) 4-7x=25
7x=25-4
7x=21/:7
x=3

b)0,5-4x-2x=21
-4x-2x=21-0,5
-6x=20,5/:(-6)
x=3,41666666
2009-05-28T16:45:47+02:00
A) -7x=21 obustronnie dzilimy przez -7
x=-3
b 1/2 -6x=21 obustronnie mnozymy razy 2
-12x=42 obustronnie dzilimy prze -12
x= -3.5
2009-05-28T16:45:47+02:00
A) 4-7x=25 /-4
-7x=21 //(-7)
x=-3

b) ½-4x-2x=21 /-1/2
-6x=20,5 //(-6)
x=3 5/12
2009-05-28T16:49:52+02:00
A) 4 - 7x = 25
- 7x = 25 - 4
-7x = 21 |÷ (-7)
x = -3
b)½ - 4x -2x = 21
-6x= 21 - 0.5
-6x= 20.5 |÷ (-6)
x= -3.41(6)