Rozwiąż układy równań metodą podstawiania :

a)
x+ 3y = 3
x - y = 5

b)
2x - y = 10
x+5y = - 17

c)
3m + n = 9
2m - 5n = - 11

d)
4a - 2 = b
3a + 7b = 1,5

e)
2x - 2y = 7
4x + 3y = 21

f)
0,4x + 0,3y = 1,4
0,1x + 3y = 2,3

g)
2x + 3y = 14
3x - 2y = 8

prosze o obliczenia i rozwiązania daje naj z góry
dzięki...

3

Odpowiedzi

2009-11-30T16:57:40+01:00
A)-3+3razy2=3
b)2razy10-10=10
c)3razy-1+12=9
d)4razy2-2=6
e)2razy5-2razy1½=7
f)0,4razy2+0,3razy2=1,4
g)2razy4+3razy2=14

w równaniach niżej wystarczy podstawić liczby i wyjdą wyniki:)
2009-11-30T17:01:31+01:00
1)x+3y=3
x-y=5

x+3y=3
x=5+y

5+y+3y=3
4y=-2
y=-1/2
x=5+(-1/2)=4,5

2)2x-y=10
x+5y=-17

2x-y=10
x=-17-5y

2(-17-5y)-y=10
-34-10y-y=10
-11y=44
y=-4
x=-17+20=3

3)3m+n=9
2m-5n=-11

n=9-3m
2m-5n=-11

2m-5(9-3m)=-11
2m-45+15m=-11
17m=34
m=2
n=9-6=3

d) 4a-2=b
3a+7b=1,5

3a+7(4a-2)=1,5
3a+28a-14=1,5
31a=15,5
a=2
b=8-2=6

e) 2x-2y=7
4x+3y=21

2x=7+2y
4x+3y=21

x=3,5+y
4x+3y=21

4(3,5+y)+3y=21
14+4y+3y=21
7y=7
y=1
x=3,5+1=4,5

f) 0,4x+0,3y=1,4
0,1x+3y=2,3

4x+3y=14
x+30y=23

4x+3y=14
x=23-30y

4(23-30y)+3y=14
92-120y+3y=14
-117y=-78
y=0,7
x=23-21=2

g)2x+3y=14
3x-2y=8

2x=14-3y
3x-2y=8

x=7-1,5y
3x-2y=8

3(7-1,5y)-2y=8
21-4,5y-2=8
-6,5y=-13
y=2
x=7-3=4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:06:12+01:00
A)
x+ 3y = 3
x - y = 5

x=3-3y
3-3y-y=5

x=3-3y
-4y=2 /:(-4)

y=1/2
x=3-1½

y=1/2
x=1½

b)
2x - y = 10
x+5y = - 17

-y=10-2x /*(-1)
x+5y = - 17

y=-10+2x
x-50+10x = - 17

y=-10+2x
x-50+10x = - 17

y=-10+2x
11x = 35

y=-10+2x
x=3 i 2/11

y=-10+6 i 4/11
x=3 i 2/11

y=-3 i 7/11
x= 3 i 2/11

c)
3m + n = 9
2m - 5n = - 11

n=9-3m
2m-45+15m=-11

n=9-3m
17m=34

n=9-3m
m=2

n=9-6
m=2

n=3
m=2

d)
4a - 2 = b
3a + 7b = 1,5

b=4a-2
3a+28a-14=1,5

b=4a-2
31a-14=1,5

b=4a-2
a=½

b=0
a=½

e)
2x - 2y = 7 /:2
4x + 3y = 21

x=3,5+y
14+4y+3y=21

x=3,5+y
7y=7

x=3,5+y
y=1

x=4,5
y=1

f)
0,4x + 0,3y = 1,4 /*10
0,1x + 3y = 2,3 /*10

4x+3y=14
x=23-30y

92-120y+3y=14
x=23-30y

-117y=-78
x=23-30y

y=2/3
x=3

g)
2x + 3y = 14
3x - 2y = 8 /:2

2x + 3y = 14
1,5x - y = 4

2x + 3y = 14
y = -4-1,5x

2x -12 -4,5x = 14
y = -4-1,5x

-2,5x=26 /:(-2,5)
y = -4-1,5x

x=-10,4
y = -4-15,6

x=-10,4
y =-19,6

Mam nadzieje że dobrze