Odpowiedzi

2011-08-26T00:55:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a=8m, b=5m, c=3m
V=a*b*c
V=8m*5m*3m=120m3 powietrza

120m3 powietrza------100%
xm3 tlenu----------------21%
x = 25,2m3 tlenu

m=v*d
m=25,2m3*1,43kg/m3
m = 36,04kg tlenu

2011-08-26T01:30:06+02:00

a=8m

b=5m

c=3m

v=abc=8×5×3=120m³= ilosc powietrza zawartego w klasie

tlen stanowi 21% powietrza, więc ilośc tlenu=21% z 120m³=0,21×120=25,2m³

 

gęstosć tlenu=1,43 kg/m³ [ pomyliłaś się w treści zadania, w jednostce]

ρ= gęstośc tlenu=1,43km/m³

masa= vρ=25,2m³×1,43km/m³=36,036kg jest tlenu