Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T16:44:32+01:00
Torfowiska niskie (łąkowe) należą do żyznych. Powstają nad wolno płynącymi wodami. Porośnięte są bogatszą w gatunki roślinnością z przewagą turzyc. Powstający w nich torf jest silnie zanieczyszczony iłem nanoszonym przez płynącą w czasie wezbrań wodę.
Wysokie (tzw. mszary) zasilane są wodą opadową lub gruntową o kwaśnym odczynie. Rozwijają się w bezodpływowych zagłębieniach terenu lub na wododziałach rzek. Porasta je roślinność o bardzo małych wymaganiach pokarmowych. Są to różnego rodzaju mchy, wełnianki, rośliny turzycowate i wrzosowate.
Torfowiska przejściowe charakteryzują się formami pośrednimi - jest to typ przejściowy pomiędzy torfowiskiem niskim i wysokim.
39 2 39