Podczas produkcji wina z zcerwonych winogron zachodzi reakcja fermentacji cukru gronowego, czyli glukozy znajdującej się w owocach. Dodane drożdże dzięki enzymom przyspieszają reakcję powstawania wina gronowego. W procesie otrzymywane są 2 produkty: jeden to alkohol o 6 atomach wodoru w cząsteczce, a drugi to tlenek węgla (IV) powodujący mętnienie wody wapiennej.

Napisz równanie reakcji fermentacji glukozy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:51:46+01:00
C6H12O6--->(nad strzałką;enzymy) 2C2H5OH + 2CO2