Odpowiedzi

2009-11-30T16:51:29+01:00
Mandat wolny – ukształtował się jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa narodu. Opiera się na założeniu, że poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest więc związany instrukcjami wyborców. Wręcz przeciwnie – status posła jest ukształtowany na zasadzie niezależności prawnej, choć w wymiarze faktycznym musi liczyć się tak z głosami wyborców jak i partii, która wysunęła jego kandydaturę.
2 3 2
2009-11-30T17:14:01+01:00
Mandat wolny jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych polskiego parlamentaryzmu doby nowożytnej (art. 104 ust. 1 Konstytucji RP). Posłowie i senatorowie są przedstawicielami narodu i nie wiążą ich instrukcje wyborcze. W dokonywanych przez Sejm i Senat rozstrzygnięciach manifestuje się wola narodu, będącego zbiorowym podmiotem suwerenności. Konstytucja kształtuje status parlamentarzysty w sposób mający zapewnić mu pełną niezależność w wykonywaniu praw i obowiązków. Mandat wolny to nie tylko gwarancja braku zależności od wyborców, ale również brak skrępowania więzami wynikającymi z przynależności do określonych stronnictw politycznych. Wszelkie decyzje parlamentarzysty powinny mieć na względzie dobro wspólne nie zaś interesy partykularne. Zasada ta w równym stopniu dotyczy uczestnictwa w stanowieniu prawa czy wykonywaniu kontroli parlamentarnej nad egzekutywą, co przynależności do wybranego klubu poselskiego.
Prezentowany materiał stanowi próbę ujęcia omawianej problematyki zarówno z perspektywy prawa konstytucyjnego, jak i prawa cywilnego. Zawarte w zbiorze opinie koncentrują się na zagadnieniu legalności zobowiązań cywilnoprawnych, których przedmiotem są działania wchodzące w zakres wykonywania mandatu polskiego.
1 5 1