Prostokątna działka o polu 7a i długości 28m, ma krótszy bok wspólny z działką kwadratową.Właściciele obu działek zlecili wykonanie ogrodzenia w cenie 120zł za metr bieżący.Ile każdy z nich zapłaci za ogrodzenie, jeżeli kosztami wspólnej części ogrodzenia podzielą się równo?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T16:56:40+01:00
Najpierw trzeba obliczyc drugi bok działki prostokąta. Mając pole i jeden bok, obliczymy drugi
700:28 = 25 ----------> krótszy bok
Trzeba obliczyć obwód prostokąta, żeby dowiedzieć się ile potrzeba siatki
Obw. prost.=2(a+b)
obw.= 2(28+25)= 2*53= 106 m
Obwód działki prostokątnej wynosi 106 m

Działka prostokątna graniczy krótszym bokiem z działką kwadratową.
Krótszy bok wynosi 25 m i tyle metrów będą grodzić sąsiedzi wspólnie.
Ale cały obwód działki kwadratowej wynosi 4*25=100

Właściciel działki prostokątnej ogrodzi sam 106-25=81m
Właściciel działki kwadratowej ogrodzi sam 100-25=75m

Obliczamy ile każdy zapłaci za swoją część
81*120=9720
75*120=9000
Teraz trzeba doliczyć wspólną część ogrodzenia
(25*120) :2= 3000:2= 1500
Za wspólną część każdy z nich zapłaci po 1500zl.

Właściciel działki Prostokątnej zapłaci za ogrodzenie:
9720 + 1500=11 220
Właściciel działki kwadratowej zapłaci
9000 + 1500= 10 500