Zad 1.
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów osrtych ma miarę 30[stopni] . a długosć przeciwprostokatnej wynosi 20cm.
A) Oblicz długosc przyprostokątnych
B) Wyznacz stosunek dlugosci krótszej przyprostokatnej do długości dłuzszej przyprostokątnej

1

Odpowiedzi

2009-11-30T16:59:20+01:00
A)przyprostokatne = 10 i 10<pierwiastek>z 3 < 10/~3>