Odpowiedzi

2009-12-01T13:39:01+01:00


Comment soulager le stress? Principale méthode de relaxation qui nous permet d'éliminer les effets du stress en cours est la relaxation. La relaxation n'est pas difficile, mais comme tout ce que vous l'apprendre. Maîtrise Il existe de nombreuses méthodes de relaxation, certains d'entre eux sont très complexes et leur autonomie est difficile parce qu'elle exige du temps et de persévérance, alors que d'autres sont simples. Cependant, tous basés sur les mêmes principes et utilisent les mêmes techniques que nous avons besoin de savoir si nous y parvenons

Contrairement aux apparences, pour atteindre cet état n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et nécessite habituellement un exercice régulier. La raison en est que la plupart des gens reste presque toujours dans la tension et ne réalisent pas les tensions profondes dans le corps. Pratiquant, après quelque temps, va voir une telle tension et graduellement débarrasser d'eux, c'est pourquoi l'exercice régulier est nécessaire.

La recherche montre que la consommation régulière de détente produit un certain nombre de changements positifs: Réduire la fréquence de la respiration. La réduction de la consommation d'oxygène. Diminuer la concentration en sodium de concentration de lactate (l'augmentation est associée à l'anxiété, la baisse avec une réduction de tension). Modifications de l'EEG, la coexistence des ondes alpha et thêta. Croissance résistance de la peau. Raccourcir le temps de réaction aux stimuli. La croissance de l'intelligence et des capacités créatives.


Po Polsku

Jak uwolnić się od stresu?
Relaksacja

Podstawową metodą pozwalającą nam na bieżąco likwidować skutki stresu jest relaksacja. Relaksacja nie jest rzeczą trudną, ale jak wszystkiego trzeba się jej nauczyć. Istnieje wiele metod relaksacji, niektóre z nich są bardzo rozbudowane i samodzielne ich opanowanie jest trudne, gdyż wymaga czasu i samozaparcia, inne są proste. Wszystkie jednak opierają się na tych samych zasadach i wykorzystują te same techniki, które musimy poznać, jeśli chcemy skutecznie stosować te metody. Ogólnie możemy powiedzieć, że podstawową zasadą i celem
relaksacji jest uwolnienie ciała od napięć mięśniowych i osiągnięcie stanu wyciszenia, w którym nasz organizm wypoczywa, harmonizuje się, odświeża swoją energię i powraca do normy. Wbrew pozorom osiągnięcie takiego stanu nie jest wcale tak proste, jak się wydaje i z reguły wymaga systematycznych ćwiczeń. Jest tak dlatego, ponieważ większość ludzi praktycznie cały czas pozostaje w stanie napięcia i nie uświadamia sobie głębszych napięć w ciele. Ćwicząc, po pewnym czasie udaje się dostrzec takie napięcia i stopniowo od nich uwolnić, dlatego właśnie regularne ćwiczenia są konieczne.

Jak wykazują badania, regularne stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych wywołuje szereg korzystnych zmian:

Zmniejszenie częstotliwości oddechu.
Zredukowanie zużycia tlenu.
Spadek stężenia koncentracji mleczanu sodowego (jego wzrost
wiąże się z niepokojem, spadek ze zmniejszeniem napięcia).
Zmiany EEG, współwystępowanie fal alfa i theta.
Wzrost oporu skóry.
Skrócenie czasu reakcji na bodźce.
Wzrost inteligencji i zdolności twórczych.