Odpowiedzi

2009-11-30T20:30:49+01:00
W mieście jest dużo zabudowań a na wsiach mniej
w mieście jest dużo sklepów a na wsiach nie
w mieście jest dużo spalin, a wsie są ekologiczne
w mieście jest mało drzew
there are many buildings in the city and there are many shops on villages less in the city and on villages not
there is much exhaust fumes in the city, and villages are environmental in the city there are few trees