1.Wpisz obok zdań prawdziwych literkę P
a obok zdań fałszywych literkę F

a) ciśnienie atmosferyczne to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi
b) izobary to linie na mapie łączące punkty o jaednakowej wartości temperatury powietrza
c) w niżu barycznym wartośc ciśnienia atmosferycznego wzrasta w kierunku środka układu
d)
wiatr to poziomy ruch powietrza z obszaru o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym do obszaru o obniższonym ciśnieniu atmosferycznym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:09:54+01:00