Proszę..!


Zad. 3.5
Suma dwóch liczb wynosi 12,4. Jakie to liczby, jeżeli ich różnicz wynosi 5,6 ?

Zad.3.6
Obwód równoległoboku wynosi 16,4 cm. Oblicz boki tego równoległoboku, jeżeli ich różnica wynosi 3.

Zad.3.7
Janek ma pewną ilość znaczków, a Wojtek 4 razy więcej. Ile znaczków ma każdy z chłopców, jeżeli razem mają 640 znaczków.?

Zad.3.9 W trzech Beczkach było 65,6 l oleju. W drugiej beczce było dwa razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej było 14 l . Ile litrów oleju znajdowało się w pierwszej i drugiej beczce.?

Zad.3.10
Obwód prostokąta wynosi 76,4 m . Olicz boki tego prostokąta, jeżeli ich długości różnią się o 2 m.

Zadani powinny być w rozpisce.

l Analiza Zadania
ll Ułożenie równania.
lll Rozwiązanie równania
lV Sprawdzenie
V Odpowiedź

3

Odpowiedzi

2009-11-30T17:19:50+01:00
X+y=12,4
x-y=5,6

x=12,4-y
12,4-y-y=5,6

x=12,4-y
-2y=-6,8

x=12,4-y
y=3,4

x=12,4-3,4
y=3,4

x=9
y=3,4
2x+2y=16,4
x-y=3

x=8,2-y
x-y=3

x=8,2-y
8,2-y=3

x=8,2-y
y=5,2

x=8,2-5,2
y=5,2

x=3
y=5,2
x+4x=640
5x=640
x=128 znaczki Janka
4*128=512 -znaczki wojtka2009-11-30T17:21:30+01:00
Zad. 3.5
Suma dwóch liczb wynosi 12,4. Jakie to liczby, jeżeli ich różnicz wynosi 5,6 ?

x+y=12.4
x-y=5.6

2x=18
x=9

x+y=12.4
y=5.4
Zad.3.6
Obwód równoległoboku wynosi 16,4 cm. Oblicz boki tego równoległoboku, jeżeli ich różnica wynosi 3.


16.4=2x + 2(x-3)
16.4=2x+ 2x+6
10.4=4x
x=2.6
x+3=2.6+3=5.6

Zad.3.7
Janek ma pewną ilość znaczków, a Wojtek 4 razy więcej. Ile znaczków ma każdy z chłopców, jeżeli razem mają 640 znaczków.?

x+y=640
x+4x=640

x=128
x+y=640
y=640-128
y=512

Zad.3.9 W trzech Beczkach było 65,6 l oleju. W drugiej beczce było dwa razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej było 14 l . Ile litrów oleju znajdowało się w pierwszej i drugiej beczce.?

x+y+z=65.5
x+2x+14=65.5
3x+14=65.5
3x=51.5
x=17⅓
z=14
y=2x=34⅔

Zad.3.10
Obwód prostokąta wynosi 76,4 m . Olicz boki tego prostokąta, jeżeli ich długości różnią się o 2 m.

2x+2y=76.4
2x+ 2(x+2)=76.4
2x+2x+4=76.4
4x=72.4
x=18.1

36.2+2y=76.4
2y=40.2
y=20.1
2009-11-30T17:50:01+01:00
Myślę że spr i odpowiedź sobie sama już napiszesz ;D
zad.3,5
x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x + y = 12,4
x - y = 5,6

2x = 18 /÷ 2
x + y = 12,4

x = 9
9 + y = 12,4

x = 9
y = 3,4

zad.3,6
obw= 16,4
a - pierwszy bok
b - drugi bok

2a + 2b = 16,4
2a - 2b = 3

4a = 19,4 /÷4
2a - 2b = 3

a = 4,85
2×4,85 - 2b = 3

a = 4,85
9,7- 2b = 3

a = 4,85
2b = 6,7 /÷2

a = 4,85
b = 3,35

zad.3,7
x- ilość znaczków Janka
y- ilość znaczków Wojtka
640- suma znaczków

x + y = 640
4x = y

x + y = 640
4x - y = 0

5x = 640
4x - y = 0

x = 128
4×128 - y = 0

x = 128
y = 552

zad.3,9
65,5 - razem
14 - III beczka
x - I beczka
y - II beczka

2x + x + 14= 65,5
3x = 51,6 /÷3
x = 17,2

zad.3,10
obw=76,4

2a + 2b = 76,4
2a - 2b = 4

4a = 78,4
2a - 2b = 4

a = 19,6
2×19,6 - 2b = 4

a=19,6
2b= 35,2 /÷2

a=19,6
b= 17,6
KONIEC !