Przetłumacz zdania na angielski: According to the text , in order to reduce CO2 production , you should .
-use bikes instead of cars .
-switch to public transport.
-recycle glass and plastic containers.
-turn off the heating when it is not needed.
What kind of student activity is not mentioned in the text?
-turning to head teachers for help
-making speeches to other students
-protesting against school authorities
-preparing some printed materials.
The author of the text intends to
-warn against climate campaigners
-tell the readers how to save energy
-inform young people how to join the BET
-present the action taken by young people.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T17:19:47+01:00
- używać rowerów zamiast samochodów.
- zmieniać na publiczne środki transportu.
- przetwarzać szkło i pojemniki plastikowe.
- kolej z ogrzewania gdy to nie jest potrzebowane. Co rodzaj działalności studenckiej jest nie wspomniany w tekście?
- zwracając się do dyrektorów szkoły o pomoc
- robiąc przemówienia do innych studentów
- protestując przeciwko władzom szkolnym
- przygotowując jakieś wydrukowane materiały. Autor tekstu ma zamiar aby
- ostrzegać przed bojownikami klimatu
- mówić czytelnikom jak oszczędzać energię
- informować młodych jak dołączyć do Zakładu
- przedstawiać działanie zawiezione przez młodych