Odpowiedzi

2009-11-30T17:15:31+01:00
Jakimi drogami dąży do świętości?
Co skierowało go na życie w celibacie?
Jak radzi sobie z myślą, że musi być taki, iż ludzie mogliby brać z niego przykład?
Jak odkrył swoje powołanie?
Jak długo dziennie się modli?