Antygen jest to ....................................., do antygenów zalicza sie .......................... . Przeciw ciało jest to .................... W wyniku powtórnego kontaktu z tym samym antygenem reakcja układu odpornościowego jest szybsza bo .........................................

1

Odpowiedzi

2009-11-30T17:17:38+01:00
Antygen jest to każda substancja, która ma zdolność wywoływania odpowiedzi odpornośc (negatywna), do antygenów zalicza sie antygeny nowotworowe T i Tn oraz - bardziej ogólnie - każde białko i inne substancje chemiczne. Przeciwciało jest to białko wydzielane przez limfocyty B mające na celu walkę z antygenami. W wyniku powtórnego kontaktu z tym samym antygenem reakcja układu odpornościowego jest szybsza bo przeciwciało zapamiętało już antygen i wie jak z nim walczyc.
2 5 2