Błagam mam to na jutro na ocenę :

1.oś symetrii ma każdy:
a. trójkąt prostokątny
b.prostokąt
c.trapez równoramienny
d.czworokąt

2.po zaokrągleniu liczny 1705,39 d części dziesiętnych otrzymamy:

a.1705,4
b.1705,3
c.1705
d.1706

3.z 6 kg gruszek można przygotować 15 słoików kompotu na zimę. ile takich słoików można przygotować z 10 kg.

a.19
b.20
c.25
d.21

4.na mapie w skali 1: 3000 odległość między dwoma obiektami wynosi 7 cm. Rzeczywista odległość między nimi wynosi:

a.210m
b.21m
c.2,1 km
d.21 km

5. które działanie zostało poprawnie wykonane:

a.1,8 -(-10/27) =-2/3
b.30:(-0,6)=-50
c. -8-(-3 1/5 )= -11 4/5

7. uzupełnij:
plecak kosztuje 96 zł. Cena plecaka po podwyżce o 10% wyniesie ....................... Liczba uczniów w klasie wzrosła z 20 do 25.liczba uczniów zwiększyła się o ....................%
Liczba drzew w sadzie zwiększyła się o 5 % i wynosi 41. początkowo w sadzie rosło ..................drzew.

8.Ewa ma 15 lat,a jej mama -39 lat. Oblicz,kiedy mama była 5 razy starsza od Ewy.

9.Ustal obwód prostokąta o polu równym 6xy + 8x2 ( do kwadratu) jeśli jeden bok tego prostokąta ma dł. 2x.

10.mięso podczas gotowania traci około 1/5 swojej masy. Teresa upiekła 1,8 kg mięsa. Ile waży ta pieczeń ?

11.Dwaj stolarze Krzysztof i Tomasz otrzymali te samą ilosć drewna na wykonanie krzeseł. Z otrzymanego drewna tomasz zrobił 7 krzeseł,a krzysztof tylko 6. Ile % więcej drewna na jedno krzesło złóż krzysztof niż tomasz ? Załóż,że straty drewna w przypadku krzysztofa i tomasza była takie same.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:35:43+01:00
1.oś symetrii ma każdy:
b.prostokąt

2.po zaokrągleniu liczny 1705,39 d części dziesiętnych otrzymamy:
a.1705,4

3.z 6 kg gruszek można przygotować 15 słoików kompotu na zimę. ile takich słoików można przygotować z 10 kg.
c.25

4.na mapie w skali 1: 3000 odległość między dwoma obiektami wynosi 7 cm. Rzeczywista odległość między nimi wynosi:
a.210m

5. które działanie zostało poprawnie wykonane:
b.30:(-0,6)=-50

7. uzupełnij:
plecak kosztuje 96 zł. Cena plecaka po podwyżce o 10% wyniesie 105,6 zł.
Liczba uczniów w klasie wzrosła z 20 do 25.liczba uczniów zwiększyła się o 25%.
Liczba drzew w sadzie zwiększyła się o 5 % i wynosi 41. początkowo w sadzie rosło 39 drzew.
6 4 6