Zadanie1. Ile boków ma wielokąt, dla którego suma miar kątów wewnętrznych wynosi 900stopni??
zadanie2. Obwód wielokąta foremnego wynosi 24 cm, a suma miar kątów wewnętrznych wynosi 1080 stopnie. Ile wynosi długość jednego boku tego wielokąta?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T17:35:11+01:00