Odpowiedzi

2009-11-30T21:41:23+01:00
Tkanka nerwowa;tworzy ją zespół wyspecjalizowanych komórek powstałych z ektodermy,których zadaniem jest odbieranie boćców i przewodzenie impulsów nerwowych .Neurony mają dwa rodzaje wypustek protoplazmatycznych ;krótkie(zazwyczaj)dendryty i pojedynczą wypustkę osiową -akson .Zwykle akson jest osłonięty osłonkami i nazywany wówczas neurytem .Połączenia między neurytem jednego neuronu a dendrytami innego lub komórkami efektorowymi to synapsy.Niekiedy neuron tworzy setki i tysiące synaps .Długa wypustka nerwowa nazywana jest włóknem nerwowym .Komórki tkanki nerwowej zasadniczo się nie dzielą (zdolność regeneracji tkanki nerwowej są bardzo małe)Neurony zaopatrywane są i chronione przez inne komórki tkanki nerwowej -komórki glejowe tworzące neuroglej.
BUDOWA NEURONU
-ciało komórki nerwowej(neurocyt)mieszczące kuliste,pojedyncze jądro komórkowe
-akson na ogół długa i nierozgałęziona wypustka protoplazmatyczna,która przewodzi impulsy odśrodkowo
-dendryty; na ogół krótkie i rozgałęzione wypustki protoplazmatyczne tworzące tzw.drzewko dendrytyczne ,które w warunkach fizjologicznych przewodzą impulsy w stronę ciała komórki nerwowej (dośrodkowo)
-przewężenia
-mielocyty tworzące osłonkę mielinową i komórkową
wiadomość z książki Vademecum matura 2009 biologia
1 4 1