Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)6x²y-3xy²
b)2xyz²-4xy+6x

Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest liczba:
a)n+70

Wykonaj mnożenie, zredukuj wyrazy podobne:
a)(x+7)(2x-1)
b)(2a-1)(a+4)
c)(4a-1)(2-3a)

Oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznych dla x=-1 i y=0,1:
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:37:51+01:00
A)3xy(2x-y)
b)2x(yz²-2y+3)

n+70+n+71+n+72+n+73÷4=4n+286÷4=n+71,5

a)(x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7=2x²+13x-7
b)(2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4=2a²+7a-4
c)(4a-1)(2-3a)=8a+12a²-2+3a=11a+12a²-2

a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
4*(5*0,1+1)(1-5*0,1)-5(4*(-1)+1)(1-4*(-1)) = 4*1,5*0,5-5*(-3)*5 = 3+75 = 78
b)(x+2y)² +(2x-y)² -5(x-y)(x+y) = x²+4xy+4y²+4x²-4xy+y²-5x²+5y² = 10y²
10*(0,1)² = 10*0,01 = 0,1
c)3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)² = 9y²-6xy-(3x+9-x²-3x) - (x²-6xy+9y²) = 9y²-6xy-9+x²-x²+6xy-9y² = -9
2009-11-30T17:43:44+01:00
1.
a)6x²y-3xy² = 3xy(2x-y)
b)2xyz²-4xy+6x = 2x(yz²-2y+3)

2.
a)[(n+70) + (n+71) + (n +72) +(n+73)] : 4 = (4n + 286) : 4 = n + 71,5

3.
a)(x+7)(2x-1) = 2x²-x+14x-7 = 2x²+13x-7
b)(2a-1)(a+4) = 2a²-a+8a-4 = 2a²+7a-4
c)(4a-1)(2-3a) = 8a-12a²-2+3a = -12a²+11a-2

4.
dla x=-1 i y=0,1:
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x) = 4(1+5y)(1-5y)-5(1+4x)(1-4x) = 4(1-25y²)-5(1-16x²) = 4-100y²-5+80x² = 4-100*0,01-5+80*1=4-1-5+80 = 78
2009-11-30T17:49:22+01:00
A)6x²y-3xy²=3(2x-y)
b)2xyz²-4xy+6x=2x(yz²-2y+3)

3)
a)(x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7=2x²+13x-7
b)b)(2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4=2a²+7a-4
c)(4a-1)(2-3a)=8a-12a²-2-3a=5a-12a²-2


4)a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=5(5y-25y²+1-5y)-5(4x-16x²+1-4x)
=25y-125y²+5-25y-20x+80x²+5+20x=125y²+80x²
125(-1)²+80(0.1)²=125+80*0.01=125-028=124,2

2)
a)n+70
b)n+71
c)n+72
d)n+73

n+70+n+71+n+72+n+73/4=
4n=286/4
n=71.5