Odpowiedzi

2009-05-28T18:05:38+02:00
Reakcja:

2 Al + 3 S -> Al₂S₃

108g - masa glinu wzięta do reakcji
2 Al - 54u (masa cząsteczkowa glinu)
3 S - 96u (masa cząsteczkowa siarki)
x = masa siarki wzięta do reakcji

x liczymy z proporcji

x = 96u * 108g/54u = 192g

Teraz zgodnie z prawem zachowania masy (masa substratów równa masie produktów) dodajemy masy substratów.

108g + 192 g = 300g.

Odp. W reakcji 108g glinu z siarką powstanie 300g siarczku glinu.

1 5 1