Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:32:20+01:00
Solon (ok. 635 - ok. 560 p.n.e.)- ateński mąż stanu, poeta i prawodawca. Przeprowadził reformy ustrojowe (umorzenie długów drobnych posiadaczy, podział obywateli na 4 klasy wg cenzusu majątkowego, ustanowienie Rady Czterystu, sądu przysięgłych, rozszerzenie uprawnień eklezji, czyli zgromadzenia ludowego, zmiana systemu miar i wag).
Reformy Solona były ważnym etapem demokratyzacji ustroju Aten, choć nie rozwiązały wszystkich problemów. Solon skodyfikował prawa ateńskie.
Był pierwszym poetą attyckim, pisał elegie polityczne (zachowane we fragmentach). W swych utworach przekazywał refleksje na tematy moralne i polityczne. Został zaliczony przez potomnych do siedmiu mędrców greckich.


Klejstenes (VI/V w. p.n.e.)- polityk ateński .Założyciel demokracji ateńskiej. Obalił tyranię Pizystratów .
Reforma ustrojowa (508/507 p.n.e.):

1) podział na plemiona, bractwa i rody zastąpił podziałem terytorialnym.
2) Attykę podzielił na 3 okręgi (Ateny, wybrzeże, śródlądzie), a każdy okręg na 10 trytties ("trójek"). 3 trytties (po jednej z każdego okręgu) tworzyły fylę (podstawowa jednostka terytorialna), na którą składały się demy (od tego czasu nazwę demu umieszczano zamiast nazwiska ojca i pełniła ona funkcję nazwiska).
3) nadał prawa obywatelskie metojkom (cudzoziemcom osiadłym na stałe w Attyce).
4) zwiększył liczbę radnych bule (do 500), ustanowił urząd 10 wodzów (strategów) i wprowadził sąd skorupkowy (ostracyzm).

Celem reformy było zmniejszenie roli arystokracji, zatarcie różnic majątkowych i wymieszanie społeczeństwa.
4 3 4