Kronika Galla Anonima to pierwsza kronika narodowa Polski. Jej autor z pewnością nie był Polakiem, ale domniemania co do jego pochodzenia są rozbieżne. Przypuszcza się, że pochodził z Węgier, Francji lub Włoch, jednak żadna z hipotez nie została ostatecznie dowiedziona. Zapewne był bebedyktem i przybył na dwór polskiego króla z węgierskiego opactwa pod wezwaniem świętego Idziego. Wiadomo, że był wykształcony i oczytany w literaturze starożytnej. Kronika powstała zapewne w latach 1112- 1116(albo 1113- 1116 lub 1117).
Kronika składa się z trzech ksiąg i obejmuje okres od czasów legendarnych do roku 1113. W większości jest poświęcona dziejom Polski za panowania Bolesława Krzywoustego. Opisując zdarzenia z przeszłości, autor z pewnością korzystał z żywota świętego Wojciecha, prawdopodobnie z jakiegoś rocznika, a być może także z kalendarzy. Jednak podstawowy, źródłem informacji były dla niego ustne przekazy świadków zdarzeń oraz bezposierednie obserwacje. Taki sposób opracowania historii był zgodny z duchem i założeniami średniowiecznego kronikarstwa.
zad. 5
Czy współcześni historycy zbierają informacje w podobny sposób jak Gall Anonim? Zapisz swoją odpowiedź w 3- 4 zdaniach.
zad. 6
Rozważ, komu warto by poświęcić współczesną kronikę. Uzasadnij swój wybór.


Potrzebne na jutro!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:40:42+01:00
Zad.5
Współcześni historycy zbierają informacje w inny sposób niż Gall Anonim.Korzystają z różnych starych ksiąg lub też badają wykopaliska.Docierają do bardzo starych rzeczy, które mogą im pomóc w odnalezieniu prawdy.

Zad.6
Współczesną kronikę warto poświęcić Janowi Pawłowi II. Zrobił tyle dobrego dla ludzi, pomagał innym i był pierwszym polskim papieżem. Dawał dobry przykład dla wszystkich ludzi z całego świata. Na jego życie warto poświęcić kronikę.
5 4 5