Odpowiedzi

2009-11-30T17:47:11+01:00
1
Grupa roślin synantropijnych, związanych wyłącznie z siedliskami antropogenicznymi (powstałymi pod wpływem i przy udziale człowieka)
Wyróżnia się 2 zasadnicze typy siedlisk antropogenicznych - segetalne oraz ruderalne

DRZEWO dobrowe-rzewo o najlepszych cechach jakościowych,przeznaczone do zbioru nasion i pozyskiwania zrazów; drzewa doborowe oznakowywane są żółtą opaską z numerem

Płodozmian -zagospodarowanie ziemi uprawnej, zaplanowane z góry na wiele lat następstwia roślin.
wyrózniamy płodozmiany:
Ze względu na intensywność upraw:
płodozmiany intensywne
Ze względu na strukturę zasiewów:
płodozmiany polowe

2
Spośród 81 gatunków ściśle związanych z uprawami (tzw. chwasty segetalne), ponad 30 stanowią gatunki typowe dla upraw zbożowych (charakterystyczne dla kl. Secalietea). Pospolitymi chwastami zbożowymi są m.in.: chaber bławatek Centaurea cyanus, miotła zbożowa Apera spica-venti, stokłosa żytnia Bromus secalinus, wyka owłosiona Vicia hirsuta i w. wąskolistna V. angustifolia.

W uprawach roślin okopowych oraz w ogródkach występują zawsze: komosa biała Chenopodium album, rdesty kolankowy i gruczołowaty Polygonum lapathifolium, przetacznik perski Veronica persicaria, żółtlice drobnokwiatowa Galinsoga parviflora i ż owłosiona G. ciliata, chwastnica pospolita Echinochloa crus-galli, włośnica sina Setaria glauca.

Do grupy chwastów ruderalnych zaliczono 137 gatunków. W zdecydowanej większości są to gatunki charakterystyczne dla kl. Artemisietea (ponad 100 taksonów). Te okazałe, wieloletnie rośliny rozpowszechnione są głównie po wsiach , w miejscach bogatych w związki azotowe